360° Ledermåling

Dygtige ledere med både faglige og personlige kompetencer – har mere engagerede medarbejdere. Vores 360° ledermålinger viser lederens forbedringspotentiale og gør det nemt at lægge en plan for individuel udvikling.