Tilbagevendende globale medarbejdermålinger

Levering af 1.000 enhedsrapporter på 17 sprog.

Medarbejdermåling – medarbejderanalyse

”Vi har brugt FactFactory i flere omgange til at gennemføre vores globale undersøgelse til måling af engagement og tilfredshed blandt vores medarbejdere. Vi oplever en meget professionel, fleksibel samt altid gennemarbejdet tilgang både før, under og efter gennemførelsen af undersøgelsen og kan kun give de bedste anbefalinger for samarbejdet”.

Louise Munkholm Bendsen
JYSK Nordic, HR

Uforpligtende

samtale

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os. Vi er altid klar til en uforpligtende samtale eller et møde om dine udfordringer. +45 61 70 66 11

ENGAGEMENT

Loyalitet ses i adfærd i det daglige!

udpluk af vores kunder

Vi gennemfører medarbejderanalyser med det formål, at identificere og prioritere indsatser, der fører til konkrete mærkbare forbedringer i forhold til organisationens mål.

At udvikle talenter til fremtiden
At øge engagementet og effektiviteten
At nedbringe sygefraværet
At være mere attraktiv som arbejdsplads
At øge kompetencen med henblik på at skabe stærkere kunderelationer

Medarbejdermålinger og medarbejderanalyser er efterhånden blevet standard i de større virksomheder.

Vi tilbyder et unikt koncept, baseret på anerkendte modeller, hvor undersøgelsen tilpasses kundens organisation og forretningsområde.

Medarbejdermålinger og medarbejderanalyser afdækker medarbejdernes arbejdsglæde og engagement, således at virksomheden får et grundlag for at vurdere den konkrete situation, og efterfølgende kan gennemføre beslutninger, som kan medvirke til forbedringer af arbejdsglæde og engagement.

Vores holdning er, at en medarbejderanalyse skal afspejle den virkelighed, medarbejderne oplever i det daglige – derfor opererer vi med en tilpasning af spørgerammen til virksomhedens værdier, strategi og kultur.

VÆKST STARTER MED MENNESKER

Organisationer med et højt engagement blandt medarbejderne oplever færre sygedage, lavere medarbejderomsætning og generelt en højere produktivitet og effektivitet, hvilket i den sidste ende både reducerer omkostninger, men også aflejres i kundens tilfredshed og loyalitet.

STÆRK KØREPLAN

Vi hjælper dig sikkert igennem hele forløbet!

VI STÅR FOR ALLE FASER AF EN MEDARBEJDERANALYSE

Udvikling af spørgeramme
Gennemførelse af dataindsamling
Analyse og rapportering
Deployering af resultater
System til handlingsplaner

Vores avancerede analyseteknikker sikrer identifikation af, hvilke indsatsområder, det bedst kan betale sig at arbejde med, for at skabe arbejdsglæde og engagement.

LEDERE VISER VEJEN

Undersøgelser viser, at medarbejdere med dygtige og kompetente ledere – både på det faglige, men også på det personalemæssige plan, generelt er mere engagerede i det daglige.